Malá akademie Brno 2019

Malá akademie Brno 2019

středa 3. dubna 2019

Hotel International Brno, Husova 16/200, Brno, Czech Republic

Tato registrace slouží pouze k Vaší osobní registraci, není možné registrovat další osoby.

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Společnost Grifart, spol. s r.o., se sídlem Haasova 3190/37a, Brno, 616 00, IČ 25501186, zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27787, jako Správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení,
  • e-mailovou adresu,
  • poštovní adresu,
  • telefonní číslo.
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky pro účastníky Malé akademie 2019, jednání o této nabídce, informování o konání obdobných akcí nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Grifart, spol. s r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Grifart, spol. s r.o., nejdéle 3 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i další zpracovatelé, např. poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,

  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.